لامپ uv

لامپ uv

لامپ uv ،در ميان روشهاي فيزيکي، پرتودهي از دير باز مورد توجه بوده است. پرتوهاي مورد استفاده در اين روش به دو دسته پرتو يونيزان (شامل پرتو ايکس، گاما، بتا و آلفا) و پرتو فرابنفش تقسيم مي‌شوند. پرتو يونيزان به دلايل گوناگون از جمله عدم دسترسي عموم به منابع توليد آنها (عمدتاً ايزوتوپهاي راديو اکتيو)، خطر کاربرد آنها توسط عموم مردم در نتيجه نياز به تخصصهاي بالا و همچنين قدرت کم نفوذ برخي از آنها کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

اما کاربرد پرتو فرابنفش چيزي نزديک به حدود يک قرن است که مورد توجه قرار گرفته است گندزدایی بوسيله اين پرتو را مي‌توان استفاده از يک روش طبيعي پنداشت چرا که در طبيعت و در نور خورشيد نيز گندزدايي بطور طبيعي انجام مي‌شود.

این روش می‌تواند برای آب آشامیدنی و آبهای فرآیندی که آب بدون آلودگی تقلیل یافته مورد نظر است، استفاده شود. با عبور دادن آب از کنار یک لامپ مولد اشعه فرا بنفش (UV) می‌توان طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌هایی که باعث آلودگی آن می‌شود را از بین برد.

لامپ UV در این سیستم در خروجی آب تصفیه تعبیه می‌گردد. امروزه گندزدایی و ضد عفونی کردن آب به وسیله پرتو ماوراء بنفش به عنوان جدیدترین و مناسب‌ترین روش گندزدایی در طراحی سیستم‌های آب مورد توجه قرار گرفته است. نور ماوراء بنفش ايجاد شده با استفاده از لامپ‌هاي جيوه با فشار كم در گسترده ۷/۲۵۳ نانومتر مي‌تواند تمامي ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا شامل باكتريها، ويروسها و جلبكها را از بين ببرد.

دوز لامپ uv

دوز UV به شدت و مدت زمان تابانيدن اشعه بستگي دارد. دوز لازم براي از بين بردن ميكروارگانيسم‌هاي متداول موجود در آب از ۳۰۰۰ تا ۲۳۰۰۰ ميكرو وات/ثانيه براي هر سانتي‌متر مربع است.

اشعهUV با طول موج كوتاه نمي‌تواند در بسياري از مواد نفوذ نمايد. آب يكي از چند مايعي است كه اشعه UV در آن نفوذ زيادي دارد. كوارتز نيز جزو چند ماده جامدي است كه مي‌تواند اشعه UV را از خود عبور دهد. از اينرو در ساخت حباب‌ها و لوله‌هاي دستگاه UV، از كوارتز با كيفيت بالا استفاده مي‌شود.

سيستم UVشرکت فنی و مهندسی ایران مهر  نسبت به گندزدایی برتري دارد. این مزایا شامل:

۱- اشعه ماوراء بنفش تمام ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا (۹/۹۹%) و حتي لژيونلاپنوموفيلا و سودوموناس ايروژينوزا را كه نسبت به كلر مقاوم هستند را از بين مي‌برد.

۲- آب در همان لحظه تابيدن اشعه ضدعفوني مي‌شود.

۳- اشعه UV خواص فيزيكي و شيميايي آب را تغيير نمي‌دهد.

۴- اين دستگاه آب را در ۵/۸-۶= Phضدعفوني مي‌نمايد.

۵- دستگاه UV در مسير لوله آب نصب مي‌شود.

۶- سرويس و نگهداري دستگاه ساده است.