کاربرد لامپ یووی در دستگاه تصفیه آب

کاربرد لامپ یووی در دستگاه تصفیه آب

کاربرد لامپ یووی در دستگاه تصفیه آب،دستگاه ماورابنفش با لامپ UV در دستگاههاى ٧ و يا هشت مرحله بيشترين كاربرد را دارد، لامپ UV براى از بين بردن ميكروب، انگل ، باكترى، براى آبهايى كه بسيار آلوده هستند و ميزان ميكروارگانيسم هاى آب بسيار بالا تر از مقدارى است كه تصفيه آب به تنهايى قادر به حذف اين آلودگى ها باشد كاربرد دارد.

توجه داشته باشيد كه براى مناطقى كه ميزان آلودگى متوسطى دارند لامپ UV توصيه نميشود و دستگاه اسمز معكوس قادر به حذف ٩٨٪ آلودگى هاى ميكروبى است.

دستگاه اسمز معكوس با فيلتر ماورابنفش داراى پمپ آب با قدرت ۱۲۵PSI هست و آب را با قدرت به فيلترها منتقل مينمايد و پمپ دستگاه براى مناطقى كه فشار آب پايين دارند اين مزيت را دارد تا فشار آب خروجى دستگاه را بالا ميبرد. اين دستگاه مانند مانند تمامى تصفيه آب RO قادر است تمامى آلودگى ها و ناخالصى هاى آب را مانند شن، ماسه، ميكروب، باكترى، آرسنيك، نيترات، نيتريت، مواد شيميايى، كلر، ويروس و … را به صورت كامل حذف مينمايد.

لامپ UV قادر است بيشترين ميزان آلودگى موجود در آب هاى زيرزمينى كه به هردليلى در معرض آلودگى هاى بسيار بالا قرار گرفته اند را به طور كامل پاكسازى نمايد و البته فقط در مناطقى استفاده از آن توصيه ميشود كه آب مشكل ميكروبى بالايى دارد. اين دستگاه قادر است آبى بدون آلودگى شيميايى و مناسب شرب تحويل دهد و ساخت اين فيلتر در سالهاى گذشته تحولى عظيم در تصفيه آب خانگى بوده است.

بهترين حالت استفاده از لامپ UV بر روى دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس است و براى دستگاههاى بدون پمپ(فيلتراسيون) پيشنهاد نميشود

معمولاً لامپ UV در تصفيه آب بعد از ممبران بسته ميشود تا آب بعد از عبور از ممبران و لامپ uv و از بين رفتن آلودگى ها به فيلتر پست كربن براى از بين رفتن رنگ و بوى آب منتقل و سپس به فيلتر مينرال براى اضافه شدن املاح مفيد مانند كلسيم و پتاسيم، منيزيم منتقل ميشود، سپس آب در مرحله بعدى به فيلتر قليايى منتقل ميشود تا PH آب تنظيم و آب قليايى شود و همانطور كه ميدانيد آب قليايى براى بدن مفيد است. به طور مثال با خوردن نوشيدنى هاى گاز دار و غذاى چرب و سرخ كردنى معده دچار حالت اسيدى ميشود و مصرف آب قليايى به بدن براى دفع اين مواد كمك بسيارى مينمايد.