اشعه یووی

 اشعه یووی را آشنا بشناسیم

فروش لامپ یووی در این مقاله بر آنی تا شما را با مطالب زیر آشنا کنیم انرژی الکترومغناطیسی است که طول موج کوتاه و انرژی زیادی دارد و برای چشم انسان نامــــرئی است و درطــــیــــف الکترومغناطیسی ، بین اشعه ایکس و نور مرئی قرار دارد. وجود این اشعه در نور خورشید باعث آفتاب سوختگیپوست بدن میشود. این اشعه طول موجی بین ١٠٠ تا ٤٠٠ نانومتر را دارد

فروش لامپ یووی ماورا بنفش با طول موج بلند یا ماورا بنفش A : این اشعه بین طول موجھای ٣٢٠ تا ٤٠٠ قرار دارد. نسبت این اشعه در نور آفتاب
زیاد است.
· ماورا بنفش با طول موج متوسط یا ماورا بنفش B : این اشعه بین طول موجھای ٢٨٠ تا ٣٢٠ نانومتر است. این
اشعه در نور چراغ بخار جیوه و قوسھای الکتریکی با الکترودھای فلزی وجود دارد، تاثیر آنھا در پوست شدید
است.
· ماورا بنفش با طول موج کوتاه یا ماورا بنفش C : این اشعه شامل طول موجھای کوتاھتر از ٢٨٠ نانومتر است

فر.ش لامپ یووی خطرات UV

سوختگی پوست:

تابش نور خورشید و اشعه UV منجر به پرتو فرابنفش می شود. بیشتر افراد تجربه آفتاب سوختگی را در شرایط خاص مثلا شنا در کنار دریا داشته اند. بدیهی است عدم قرار گرفتن طولانی مدت در چنین محیط هائی یا حفاظت فیزیکی پوست و یا کرم های ضد آفتاب این مشکل را حل خواهند کرد.

سرطان زائی:

تماس مستقیم و طولانی مدت با اشعه یووی منجر به بروز سرطان پوست می شود. این امر دلیل اصلی نگرانی افراد از ماندن زیر نور خورشید برای مدت طولانی است. همچنین باید توجه داشت که دستگاه ضدعفونی کننده و گندزدا باید بنحوی ساخته شوند که تابش UV به بیرون از دستگاه سرایت نکند. در این صورت و با رعایت اصول ایمنی، هیچ گونه خطری متوجه افراد در محیط پیرامون نخواهد بود.

آسیب به چشم و سیستم ایمنی:

تابش مستقیم اشعه فرابنفش خورشید منجر به آسیب به چشم می شود. به این عارضه برف کوری یا Snow blindness می گویند. بنابراین لامپ های یووی باید در محیط بسته و بدور از هر گونه تابش به خارج تعبیه شوند.

تغییر رنگ:

همه ما متوجه تغییر رنگ اشائی که در معرض نور خورشید بوده اند، شده ایم. نور UV می تواند رنگ اشیای پیرامون را کمرنگ نماید که البته امروزه با تکنینک هائی از این امر جلوگیری می کنند. با در نظر گرفتن همه موارد فوق، نوع استفاده ما تعیین کننده مزایا یا معایب اشعه فرابنفش است. برای مثال در زمینه گندزدائی هوا، محیط و آب قطعا اشعه فرابنفش خورشید یکی از بهترین و سالم ترین گزینه ها است. ضدعفونی کننده های شیمیائی علاوه بر اینکه همه اجرام را از بین نمی برند (اجرام مقاوم به کلر)، بدلیل ماهیت شیمیائی بر بدن انسان نیز اثر سوء دارند. بطوریکه امروزه خطر سرطان زائی تری هالومتان ناشی از مصرف کلر اثبات شده است.

فروش لامپ یووی جذب اشعه فرابنفش

اشعه یووی ( لامپ یووی )از شیشه معمولی فقط اشعه فرابنفش A عبور میکند. در صنعت شیشه ھایی با ترکیبات مخصوص
میسازند که طول موج ھای B و A و قسمتی از C را نیز عبور می دھد.

فروش لامپ یووی منابع تولید اشعه فرابنفش

١ .نور خورشید
٢ .جوشکاری
٣ .لیزر
٤ .لامپ ھای فلورسنت کم فشار و پر فشار

شرکت ماشین سازی ایرانمهر ،قرار گرفتن بیش از حد مجاز در برابر پرتو خورشید موجب دریافت بیش از حد استاندارد اشعه خطرناک اشعه یووی  آن می شود که عامل
اصلی ابتلا به سرطان پوست، پیرپوستی زودرس و آب مروارید چشم است.یکی از نگرانی ھای جدی این است که اکثر مردم در
کشور بیش از حد مجاز در برابر پرتور خورشید ھستند و اشعه UV یا ماورابنفش خورشید مھمترین عامل سرطان پوست،
پیرپورستی زودرس و آب مروارید چشم است.

ورود به سایت شرکت ماشین سازی ایرانمهر واردکننده لامپ یووی در اصفهان 

متأسفانه میزان پرتوگیری از خورشید در کشور بسیار زیاد است به ھمین علت میزان سرطان پوست در کشور ما بالاست،سرطان پوست شایعترین سرطان در بین مردان و دومین سرطان شایع در بین زنان است. قرار گرفتن بیش از حد مجاز در برابرپرتوی خورشید موجب دریافت بیش از حد استاندارد اشعه خطرناک اشعه یووی آن می شود که عامل اصلی ابتلا این عوارض اثرات زیادی بر سلامت انسان دارد و با بروز بیماری در افراد عامل از کارافتادگی و مشکلات اقتصادی برای خانواده ھا وکل جامعه است.
اشعه خطرناک خورشید در تمام فصول سال وجود دارد ولی مسلماً میزان آن در تابستان به علت تابش مستقیم آفتاب بیشتراست. بیشترین زمان انتشار اشعه ماورابنفش خورشید بین ساعت ١٠ تا ٣ بعد از ظھر می باشد.
مردم باید تا جای ممکن از پوشش کافی برای پوست و چشم خود در برابر آفتاب استفاده کنند تا میزان خطر پرتوی خورشید به
حداقل برسد.